Göteborgs Dövas Förening

Vårt svenska teckenspråk är en del av Sveriges språk och den svenska kulturen